*Harika Eğitim Projeleri *Medeniyetimiz Yandex.Metrica beşir dernegiBeşir Derneği *Sufiler *Etik Kulübü *OGYE *Ziyaretçi Defterine Yaz *Ziyaretçi Defterini Oku

    freefind Search engine technology


    ooo
Türk Edebiyatı dersi 9.,10., 11. ve 12 sınıflar proje konuları

9. SINIF, TÜRK EDEBİYATI PROJE KONULARI

*Geçmişten günümüze mektubun sosyal hayatımızdaki yeri ve teknolojik gelişmeler karşısındaki durumu.

* Edebiyat içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog)
• Edebi sanatların (söz sanatlarının) açıklanması, örnek metinlerde incelenmesi.
• Aşağıdaki belirtilen şiirlerin ritim, ahenk ve yapı unsurlarını inceleme:
Cahit Sıtkı TARANCI-Otuz Beş Yaş
Ahmet Kutsi TECER-Nerdesin
Necip Fazıl KISAKÜREK-Kaldırımlar
Karacaoğlan’dan veya Erzurumlu Emrah’tanbir koşma
Fuzûlî’den ve ya Bâkî’den bir gazel
Yunus Emre’den bir ilahi
• Türk Halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi
• Klasik Türk şiir geleneğinin örneklerle incelenmesi
• Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinleri inceleme metotlarını araştırma.
• Seçilen bir roman veya hikayeyi inceleme:
Serdar Üstündağ-derviş
Tarık BUĞRA-Küçük Ağa
Mustafa Kutlu-Uzun Hikaye
Ömer SEYFETTİN-Yalnız Efe
Sait Faik ABASIYANIK-Semaver
• Anlatmaya bağlı edebi metinlerin araştırılması
• Göstermeye bağlı edebi metinlerin araştırılması
• Öğretici metinlerin incelemesi hakkında bilgi verilmesi
• Öğretici metin türlerinin araştırılması (makale, deneme, fıkra, eleştiri, röportaj).
• Gazete çevresinde gelişen metin türlerinin araştırılması (hatıra, gezi, biyografi, mektup günlük).


10. SINIF, TÜRK EDEBİYATI PROJE KONULARI
• Göktürk Kitabeleri hakkında araştırma yapma, örnek metinler bulma, kitabelerin Türk edebiyatı ve tarihi açısından araştırma.
• Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lûgati’t Türk adlı eserini araştırma, eserin Türk edebiyatı ve Türk kültürü açısından önemini araştırma.
• Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapma. Üç hikayenin incelenmesi.
• Tasavvuf Edebiyatı’nın özelliklerini araştırma.
• Nasrettin Hoca fıkralarını hakkında araştırma yapma, fıkralardaki mesajları bulma.
• Yunus Emre ve Yunus Emre’nin insana bakış açısı hakkında inceleme.
• Halk edebiyatı ve halk edebiyatının bölümlerinin incelenmesi.
• Divan şiirini genel hatlarıyla tanıtma. Divan şirinde kullanılan nazım biçimleri hakkında bilgi toplama.
• Türk halk hikayelerinin genel özelliklerini belirleme. Hikayelerdeki karakterleri ve bu karakterlerin genel özelliklerini çıkarma.

. Dede Korkut hikâyelerinin incelenerek, sunum haline getirilmesi.

 * Edebiyat içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog)
  *Televizyondaki edebiyat programları listesi ve birinin izlenerek yazılması.


11. SINIF, TÜRK EDEBİYATI PROJE KONULARI
• Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında roman türünde yazılan eserlerdeki karakterlerinin incelenmesi. Romanlardan örnekler verilmesi.
• Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özelliklerini belirleme. Özellikler hakkında bilgi verme.
• Şinasi ve Namık Kemal’in Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı için önemi hakkında araştırma yapma.
• Tanzimat Döneminde yazılan tiyatro eserlerini konu, tema, dil ve sahneleme bakımlarından incelenmesi.
• Batı edebiyatındaki edebi akımlar hakkında bir sunum hazırlama.
• Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın genel özellikleri hakkında araştırma yapma.
• Aşağıda belirlenen Servet-i Fünûn döneminde yazılan eserleri içerik, dönemin özelliklerini yansıtma, yapı bakımından inceleme:
Eylül (Mehmet Rauf)
Sis (Tevfik Fikret)
Elhânı- Şitâ (Cenap Şehabettin)
• Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatlarının dil, edebi akımlar, edebi tür ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
• Fecr-i Âtî Edebiyatı ve Ahmet Haşim hakkında bilgi toplama.
• Millî Edebiyat Dönemi ile Fecr-i Atî Dönemi Türk şiirini ses ve ahenk, yapı, dil ve anlatım ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
• Ömer Seyfettin’in 5 hikayesinin okunup yapı, tema, dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.
• Aşağıda belirlenen Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı’nın eserlerinin incelenmesi.
Ateşten Gömlek (Halide Edip ADIVAR)
Memleket Hikayeleri (Refik Halit KARAY)
Küçük Ağa (Tarık BUĞRA)
Zeytindağ (Falih Rıfkı ATAY)
• Beğenilen şairlerin şiirlerinden antoloji oluşturma.

* Edebiyat içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com, blog)


12. SINIF, TÜRK EDEBİYATI PROJE KONULARI

Edebiyat Beyazperdede (Sinemaya uyarlanmış edebi eserlerin okunması ve akabinde filmlerinin seyredilerek karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmesi. ) (3 eser)

Edebiyat Sahnede (Edebiyat eseri ve oyunlaştırılmış uyarlaması karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmesi.)

Edebiyat Sahnede (Edebiyat eseri ve oyunlaştırılmış uyarlaması karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmesi.)

Attila İlhan’ın “İhtiyarlar Baladı”, Orhan Veli’nin Kitabe-i Sengi Mezar adlı şiirlerinden birini seçip öyküleme ve betimleme tekniklerini kullanarak bir öyküye dönüştürme

Dünya Edebiyatı ile Türk Edebiyatı eserlerinin yazar, dil anlatım, konu, tema, üslup vs. yönlerinden karşılaştırılması (2 ESER)

İstediğiniz bir konuda 30 dakikalık bir radyo programı hazırlayınız.( konuk, cd, kaset serbest)

Hüseyin Rahmi Gürpınar ile M.Şevket Esendal’ın yapıtlarında konuşma dilinin incelenmesi.

Cahit Külebi, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Arif’in şiirlerinde “Anadolu” temasının incelenmesi.

Yazılan şiir ve öykülerden bir dergi hazırlanması, eserlerin değerlendirilmesi.

Yazılan şiir ve öykülerden bir dergi hazırlanması, eserlerin değerlendirilmesi.

Kültür ve sanat dergilerinden ikisinin karşılaştırılmalı incelenmesi ve tanıtılması.  

* Edebiyat içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog) 

 
Edebiyat Öğretmeni , Fevziye Mektepleri
 
Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım dersleri yıllık ödev konuları >>>
 
Dil ve Anlatım dersi yıllık ödev konuları >>>