*Harika Eğitim Projeleri *Medeniyetimiz Yandex.Metrica *Sufiler *Etik Kulübü *OGYE *Ziyaretçi Defterine Yaz *Ziyaretçi Defterini Oku

    freefind Search engine technology


Türk Edebiyatı dersi 9.,10., 11. ve 12 sınıflar proje konuları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Proje Konuları
•  Türkçedeki ses olaylarını araştırma, örnek metinler üzerinde gösterme.
•  Yazım kurallarını araştırma. Örnek bir metinde yazım hataların düzeltme.
•  Noktalama işaretlerinin araştırılması. Örnek metinde noktalama işaretlerinin gösterilmesi.
•  Kelimede yapı ve anlam üzerinde araştırma yapılması.
•  Türkçedeki tamlamaları ve bu tamlamaların çeşitlerinin örnek metinler üzerinde gösterilmesi.
•  Cümlenin ögelerini araştırma. Örnek cümlelerde ögelerin gösterilmesi.
•  Yapı  ve anlam bakımından cümlelerin araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması.
•  Anlatım bozuklularının sebeplerini araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması.
•  Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarını araştırılması.
• Türk dilinin tarihi gelişimi ile ilgili proje çalışması.
• Verilen metinlerdeki ses olaylarını açıklayarak, sunum haline getirme.
• Noktalama işaretlerinin ve imla kurallarının şemalandırılması ve verilen örneklerle incelenmesi.
• Çevremizdeki olumlu iletişim örneklerinin fotoğraflanması ve paragraflar şeklinde anlatılması.
• Verilen metinlerdeki kelimelerin anlamlarına göre incelenmesi.
• Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının şema, resim, slayt, yazı olarak gösterilmesi.
• Seçilen bir hikâyedeki cümlelerin şekil bakımından incelenmesi
• Seçilen örnek şiirlerde kelimelerin anlamlarının incelenmesi.
• Vücudun organlarıyla ilgili deyimlerin bulunarak, gösterime uygun bir şekilde sunulması.(Oyuncak bebek üzerinde.)
• Noktalama işaretlerinin gösterime uygun bir şekilde (ahşap, karton, kumaş, boya gibi malzemelerle) sunulması.
• Herhangi bir konu etrafında “Benim Kitabım “çalışması yapılması.

• Edebiyat içerikli blog, web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog)
• Edebi sanatların (söz sanatlarının) açıklanması, örnek metinlerde incelenmesi.
• Aşağıdaki belirtilen şiirlerin ritim, ahenk ve yapı unsurlarını inceleme:
Cahit Sıtkı TARANCI-Otuz Beş Yaş
Ahmet Kutsi TECER-Nerdesin
Necip Fazıl KISAKÜREK-Kaldırımlar
Karacaoğlan’dan veya Erzurumlu Emrah’tan bir koşma
Fuzûlî’den veya Bâkî’den bir gazel
Yunus Emre’den bir ilahi
• Türk Halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi
• Klasik Türk şiir geleneğinin örneklerle incelenmesi
• Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinleri inceleme metotlarını araştırma.
• Anlatmaya bağlı edebi metinlerin araştırılması
• Göstermeye bağlı edebi metinlerin araştırılması
• Öğretici metinlerin incelemesi hakkında bilgi verilmesi
• Öğretici metin türlerinin araştırılması (makale, deneme, fıkra, eleştiri, röportaj).
• Gazete çevresinde gelişen metin türlerinin araştırılması (hatıra, gezi, biyografi, mektup günlük).

 

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Proje Konuları

•  Göktürk Kitabeleri hakkında araştırma yapma, örnek metinler bulma, kitabelerin Türk edebiyatı ve tarihi açısından araştırma.
•  Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lûgati’t Türk adlı eserini araştırma, eserin Türk edebiyatı ve Türk kültürü açısından önemini araştırma.
•  Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapma. Üç hikayenin incelenmesi.
•  Tasavvuf Edebiyatı’nın özelliklerini araştırma.
•  Nasrettin Hoca fıkralarını hakkında araştırma yapma, fıkralardaki mesajları bulma.
•  Yunus Emre ve Yunus Emre’nin insana bakış açısı hakkında inceleme.
•  Halk edebiyatı ve halk edebiyatının bölümlerinin incelenmesi.
•  Divan şiirini genel hatlarıyla tanıtma. Divan şirinde kullanılan nazım biçimleri hakkında bilgi toplama.
•  Türk halk hikayelerinin genel özelliklerini belirleme. Hikayelerdeki karakterleri ve bu karakterlerin genel özelliklerini çıkarma.

•  Dede Korkut hikâyelerinin incelenerek, sunum haline getirilmesi.

•  Edebiyat içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog)
•  Televizyondaki edebiyat programları listesi ve birinin izlenerek yazılması.

•  Anlatıma hazırlanma,anlatımda tema ve konu, sınırlandırma konularında bilgi toplama.
•  Anlatımın ve anlatıcının amacı ile anlatıcının tavrı hakkında bilgi toplama.
•  Anlatımın özellikleri ve oluşumu hakkında bilgi toplama.
•  Öyküleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Öyküleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulma.
•  Belirlenen bir metin üzerindeki isimleri ve isimlerin çeşitlerini bulabilme.
•  Betimleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Betimleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulabilme.
•  Belirlenen bir metin üzerindeki sıfatları bulabilme, çeşitlerini gösterme. Sıfat-betimleyici anlatım ilişkisini kurabilme.
•  Coşkulu ve heyecan bağlı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatıma uygun metinler bulabilme.

•    Güncel Edebiyat dergilerinin tanıtımı

•    Medyadaki dil yanlışlıklarının tespit edilmesi

•   G ünlük dildeki anlatım bozukluklarının tespit edilmesi

•   Betimleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Betimleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulabilme.  

•  Belirlenen bir metin üzerindeki adılları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
•  Destansı ve emredici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu tip anlatımla yazılan örnek metinler bulabilme.
•  Belirlenen bir metin üzerinde fiilleri gösterebilme, fiillerde çatı, fiillerin yapısı konularında uygulamalar yapma.
•  Destansı ve emredici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu tip anlatımla yazılan örnek metinler bulabilme.
•  Belirlenen bir metin üzerinde fiilleri gösterebilme, fiillerde çatı, fiillerin yapısı konularında uygulamalar yapma.

•   Belirlenen bir metin üzerinde sıfatları gösterebilme, sıfatların yapısı konularında uygulamalar yapma.
•  Öğretici, açıklayıcı, tartışmacı ve kanıtlayıcı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
•  Belirlenen bir metin üzerindeki zarfları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
•  Düşsel ve gelecekten söz eden anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
•  Belirlenen bir metin üzerindeki edat ve bağlaçları bulabilme.
•  Söyleşmeye bağlı ve mizahî anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme ve metin üzerindeki ünlemleri bulabilme.
•  YGS-LYS’de anlatım türleri konusunda çıkan son 5 yılın sorularını derleme.
•  YGS-LYS’de sözcük türleri konusunda çıkan son 5 yılın soruları derleme.

• Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki duruşu ve yapılması gerekenler.
• Farklı temalarda (vatan sevgisi,   şehitler, 15 Temmuz, anne sevgisi vb.) şiir antolojileri oluşturma.
• Farklı metinler seçilip anlatım türlerinin gösterilmesi (dosya halinde)
• Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının derlenmesi.
• Betimleyici tarzda yazılan metinlerde sıfatların çeşitleriyle birlikte gösterilmesi.
• Verilecek şiirlerde isimlerin ve zamirlerin bulunması.
• Açıklayıcı tarzda yazılan metinlerdeki zarfların bulunması.
• Bir temanın sınırlandırılarak, diyaloglar halinde bir metnin oluşturulması.
•Bir temanın sınırlandırılarak, öyküleyici bir anlatımla veya betimleyici bir anlatımla metinler oluşturulması.
• Türk edebiyatında mizahi anlatımla ilgili örneklerin bulunup, ünlem ve edatların gösterilmesi.
• Nasreddin Hoca fıkralarından mesajlar.
• Barış Manço’nun şarkı sözlerindeki didaktik unsurlar
• Kayseri konulu şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
• Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
• Herhangi bir şair veya yazar ile yapılacak röportaj (grup çalışması)
• Tabelalardaki imlâ yanlışlıklarının tespiti
• Türkülerimizin hikâyeleri
• Şiirlerin hikâyelendirilmesi
 

11. Sınıf Türk  Edebiyatı Proje Konuları

• Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında roman türünde yazılan eserlerdeki karakterlerinin incelenmesi. Romanlardan örnekler verilmesi.
• Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özelliklerini belirleme. Özellikler hakkında bilgi verme.
• Şinasi ve Namık Kemal’in Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı için önemi hakkında araştırma yapma.
• Tanzimat Döneminde yazılan tiyatro eserlerini konu, tema, dil ve sahneleme bakımlarından incelenmesi.
• Batı edebiyatındaki edebi akımlar hakkında bir sunum hazırlama.
• Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın genel özellikleri hakkında araştırma yapma.
• Aşağıda belirlenen Servet-i Fünûn döneminde yazılan eserleri içerik, dönemin özelliklerini yansıtma, yapı bakımından inceleme:
Eylül (Mehmet Rauf)
Elhânı- Şitâ (Cenap Şehabettin)
• Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatlarının dil, edebi akımlar, edebi tür ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
• Fecr-i Âtî Edebiyatı ve Ahmet Haşim hakkında bilgi toplama.
• Millî Edebiyat Dönemi ile Fecr-i Atî Dönemi Türk şiirini ses ve ahenk, yapı, dil ve anlatım ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
• Ömer Seyfettin’in 5 hikayesinin okunup yapı, tema, dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.
• Aşağıda belirlenen Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı’nın eserlerinin incelenmesi.
Ateşten Gömlek (Halide Edip ADIVAR)
Memleket Hikayeleri (Refik Halit KARAY)
Küçük Ağa (Tarık BUĞRA)
Zeytindağ (Falih Rıfkı ATAY)
• Beğenilen şairlerin şiirlerinden antoloji oluşturma.

• Edebiyat içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com, blog)

 

12. Sınıf Türk Edebiyatı Proje Konuları

• Edebiyat Beyaz perdede (Sinemaya uyarlanmış edebi eserlerin okunması ve akabinde filmlerinin seyredilerek karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmesi. ) (3 eser)

• Edebiyat Sahnede (Edebiyat eseri ve oyunlaştırılmış uyarlaması karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmesi.)

• Attila İlhan’ın “İhtiyarlar Baladı”, Orhan Veli’nin Kitabe-i Sengi Mezar adlı şiirlerinden birini seçip öyküleme ve betimleme tekniklerini kullanarak bir öyküye dönüştürme

• Dünya Edebiyatı ile Türk Edebiyatı eserlerinin yazar, dil anlatım, konu, tema, üslup vs. yönlerinden karşılaştırılması (2 eser)

• İstediğiniz bir konuda 30 dakikalık bir radyo programı hazırlayınız.( konuk, cd serbest)

• Hüseyin Rahmi Gürpınar ile M.Şevket Esendal’ın yapıtlarında konuşma dilinin incelenmesi.

• Cahit Külebi, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Arif’in şiirlerinde “Anadolu” temasının incelenmesi.

• Yazılan şiir ve öykülerden bir dergi hazırlanması, eserlerin değerlendirilmesi.

• Kültür ve sanat dergilerinden ikisinin karşılaştırılmalı incelenmesi ve tanıtılması.  

• Edebiyat içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog) 

 
Edebiyat Öğretmeni , Fevziye Mektepleri
 
Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım dersleri yıllık ödev konuları >>>
 
Dil ve Anlatım dersi yıllık ödev konuları >>>