*Harika Eğitim Projeleri *Medeniyetimiz Yandex.Metrica *Sufiler *Etik Kulübü *OGYE *Ziyaretçi Defterine Yaz *Ziyaretçi Defterini Oku

    freefind Search engine technologyDini ve Ahlaki Motifli Türküler

 

GEL EY GÖNÜL MÜLK EDİNME BU ÖMRÜ

Gel ey gönül mülk edinme bu ömrü

Eli göçmüş ıssız hana dönersin

Bal deyi sunarlar akıbet zehri

Tacı tahtı bi-mekana dönersin

 

Verme iradeni nefsin eline

Salmaz seni Hakk'ın doğru yoluna

Ömür tığı uğrar ecel yeline

Peçeğ uçmuş aşiyana dönersin

 

Bu felek nicesin eyledi berbat

Olmadı mı gelip geçenden irşat

Ne idi cihana gelmekte murat

Esiri der la-mekana dönersin

 

Gör felek neyledi Zülkarneyn şahı

Emrine muntazır bunca sipahi

 İnsi cinin padişahı penahı

Davut oğlu Süleyman'a dönersin

 

Zal ü Rüstem gibi hükmün yürüse

Ne hilaftır her kim benim der ise

Zerrece başında aklın var ise

Yurdu ıssız garibana dönersin

 

BEN BİR YAKUB İDİM

Ben bir Yakub idim kendi halımda
Mevlamın kelâmı vardı dilimde
Yusufu kaybettim kenan ilinde

Ağlar Yakub ağlar Yusufum deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu

Yusufum hocada okumaz oldu
Onun bülbül dili şakımaz oldu
Alnındaki nuru berk urmaz oldu

Ağlar Yakub ağlar Yusufum deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu

Yusufu götürdüler ölüm kastine
Attılar kuyuya başı üstüne
İhlas ile çıktı suyun üstüneAğlar Yakub ağlar Yusufum deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu

Bir bezirgân geldi üç aylık yoldan
Yusufu çıkardı kırk arşın kuyudan
Keremkâri kıldı mısıra sultan

Ağlar Yakub ağlar Yusufum deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu

Cem olup geldiler kenanın kurdu
Biz yemedik deyü içtiler andı
Yakubun feryadı arşa dayandı

Ağlar Yakub ağlar Yusufum deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu

 

Güldür Gül

Gül olanın aslı güldür, peygamberin nesli güldür

Girdim şahın bahçesine, cümlesi aşı güldür gül

 

Asmasında gül dalları, kovanında gül balları

Ağacında gül hâlleri, selvi çınarı güldür gül

 

Açıl gel ey gonca gülüm, ağlatma şeydâ bülbülün

Şu inleyen garib dilin, âh-u efgânı güldür gül

 

Gülden terâzi yaparlar, gül ile gülü tartarlar

Gül alırlar gül satarlar, çarşı pazarı güldür gül

 

Gel hâ gel gül ey Nesîmi, geldi yine gül mevsimi

Bu feryad bülbül sesimi, sesi feryâdı güldür gül

 

SEYREYLE GÜZEL KUDRET-İ MEVLÂ NELER EYLER

Seyreyle güzel, Kudret-i Mevlâm neler eyler,

canan canan
Allah’a sığın ki, Adl-i Rabbim neler eyler.
****
Meyl edemem ki başkasına, tövbeler olsun,

canan canan
Hem yüzleri dost, özleri düşmandan usandım.
****
Elbet yürütür fermanını Kadir-i Mevlam

canan canan
Allah’a sığın emrin tanı da neler eyler
****
Gözle görünmez mühr-i mavi daha neler eyler

canan canan
Allah’a sığın emrin tanı da neler eyler
****
Lütfi der ki ilahi dergâhta sebât et,

canan canan
Nazlı niyaz et Hakk’a temenni neler eyler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fırsat Elde İken Bir Amel Kazan

 

Fırsat elde iken bir amel kazan
Gül cemâlin bir gün solsa gerekdir
Aldanma zevkine bakma dünyaya
Dünya malı bunda kalsa gerekdir

 

Yarın Hâkk'ın divanına varılır
Ruz-ı mahşer günü sual sorulur
Günahın dartarlar mizan kurulur
Anda haklı hakkın alsa gerekdir

 

Cahil bildiğinden hiç geri kalmaz
Bin nasihat etsen sözüne uymaz
Kişinin ettiği yanına kalmaz
Herkes ettiğini bulsa gerekdir

 

Bir gün olur gelir Mevlâ'dan hitap
Sorulur sualler verilir cevap
Kimine lutf eder kimine azap
Cennet tamu Hâkk'dır dolsa gerekdir

 

Genç Abdal'ım Hakk'a yanık olana
İtikadı bütün sadık olana
Hakikâtten Hâkk'a âşık olana
Divanda şefaat olsa gerektir

 

 

GEL YETİŞ

Sen gideli başım dertten kurtulmaz
Dara düştüm nazlı canan gel yetiş
Kimsesiz olana bi dost bulunmaz
Dara düştüm nazlı canan gel yetiş

Dünyama senle güneş doğardı
Başımdaki dertler azken çogaldı
Simsiyah saçımın hepsi ağardı
Dara düştüm nazlı canım gel yetiş

Hüsrana bürünüp derde dalmadan
Yapayalnız kara yerde kalmadan
Azrailim gelip canım almadan
Dara düştüm nazlı canan gel yetiş

Sensizlikten neler çeker bu başım
Hergün ah ederim dinmez gözyaşım
Cenazem yıkanıp kalkmadan naaşım
Dara düştüm nazlı canan gel yetiş

                                   Ekrem Çelebi

 

 

 

 

 

Hazin Hazin Esen Seher Yelleri

Hazin Hazin Esen Seher Yelleri
Hiç Bülbül Öter Mi Gül Olmayınca
Her Aşık Dünyada Murad Alamaz
Yanıp Ateşlere Kül Olmayınca

Aşık İsen Dost Badesin Nuş Eyle
Arif Ol Daima Gönül Hoş Eyle
Her An Enginlere Akıp Coş Eyle
Ummana Varılmaz Sel Olmayınca

Daimi'yim Şu Gönlümü Coşursan
Aşkın Deryasını Baştan Aşırsan
Arı Gibi Her Çiçekten Döşürsen
Emeğin Zay Olur Bal Olmayınca

 Daimi
 

Allah Birdir Peygamber Hak

Allah birdir Peygamber Hak
Rabbül alemindir mutlak
Senlik benlik nedir bırak
Söyleyim geldi sırası

Kürt'ü Türk'ü ve Çerkes'i
Hep Adem'in oğlu kızı
Beraberce şehit gazi
Yanlış var mı ve neresi?

Kuran'a bak İncil'e bak
Dört kitabın dördü de Hak
Hakir görüp ırk ayırmak
Hakikatte yüz karası

Bin bir ismin birinden tut
Senlik benlik nedir sil at
Tuttuğun yola doğru git
Yoldan çıkıp olma asi

Yezit nedir, ne kızılbaş
Değil miyiz hep bir kardaş
Bizi yakar bizim ateş
Söndürmektir tek çaresi

Kimi ne çeker dilinden
Hem belinden hem elinden
Hayır ve şer emelinden
Hakikat bunun burası

Şu alemi yaratan bir
Odur külli şeye kadir
Alevi Sünnilik nedir
Menfaattir varvarası

Cümle canlı hep topraktan
Var olmuşuz emir Haktan
Rahmet dile sen Allah'tan
Tükenmez rahmet deryası

Veysel sapma sağa sola
Sen Allah'tan birlik dile
İkilikten gelir bela
Dava insanlık davası…
 
Aşık Veysel