yahudilikten geçen, sözler, müslümanların dikkat etmesi gereken, sakıncalı, tehlikeli, sözler, ifadeler, ayyaş, kaka, kara fatma, papaz ol, günah keçisi, arap olayım,3

yahudilikten geçen, sözler, müslümanların dikkat etmesi gereken, sakıncalı, tehlikeli, sözler, ifadeler, ayyaş, kaka, kara fatma, papaz ol, günah keçisi, arap olayım

Müslümanların Dikkat Etmesi Gereken, İslamî Değerleri İtibarsızlaştırmak için Siyonistlerce Uydurulan Sözler:

Hz. Kaka: Tabiinden bir İslam komutanına bu çirkin anlamı mı yükleyip kullanıyorsun? Yapma. Bu Yahudilerin uydurduğu bir sözdür.

Hz. Ayyaş: Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in elçilerinden biridir. Sarhoşlar için kullanıyorsun, öyle mi?

Kara Fatma: Peygamberimizin kızının adını hamam böceği için kullanma. Ayrıca Kurtuluş Savaşı’nda da çok önemli mücadeleler veren kahraman Türk kadını vardır Kara Fatma adında.

Hele şükür: Hel, cahiliye dönemindeki putlardan biridir. Sen putperest misin?

Günah keçisi: Yahudi inancından gelen bir ifadedir.

Papaz olduk: Neden papaz oluyorsun ki … Müslüman değil misin?

Anladıysam Arap olayım: İslam birliğini yok etmek amacıyla Yahudilerce uydurulmuş bir ifade.

Ne Şam’ın şekeri ne de Arap’ın yüzü: Yine Ümmet şuurunu yıpratıcı bir söz. Irkçılık haramdır.

Tehlike çanları çalıyor: Çan hristiyanlar için çalar. Sen nesin?

Sabahın köründe: Sabah erken kalkmak dinimizde övülmüş bir davranıştır. Böyle diyerek onu küçültüyorsunuz.

“Dünyada mekan, ahirette iman”: “Dünyada iman, ahirette mekan” olmalı.

Bu sözler dilimize nerden nasıl girdi? Ne kadar kötü anlamlarla kullanıyoruz bunları. Oysa belki bizi dinden bile çıkaracak seviyede tehlikeli sözleri çok rahat kullanıyoruz. Çirkinliğinin farkında değiliz.

Hz. Kaka (RA)’ın hayatı >>>

Hz. Ayyaş (RA)’ın hayatı >>>