Arabulucu, ara bulucu, akran, belgesi, projesi, barış yapıcı, öğrenci, akran, arabuluculuğu

Arabulucu, ara bulucu, akran, belgesi, projesi, barış yapıcı, öğrenci, akran, arabuluculuğu

AKRAN ARABULUCULUK PROJESİ

PROJENİN AMACI
Akran Arabuluculuk Projesi’nin temel amacı; okulda çeşitli çatışma problemleri yaşayan öğrencilerin çatışmalarını sözlü ve fiziksel şiddete başvurmadan; daha önceden eğitim almış akran arabulucular aracılığı ile çözmelerini sağlamaktır. Barışçıl bir okul kültürünün gelişmesini sağlayan bu program ile öğrencilerin kendi aralarında yaşadıkları birtakım çatışmaların çözümü için yönetici ve öğretmenlerin müdahalesi olmadan kendi akranları aracılığıyla çözmeleri sağlanmaktadır.
Son yıllarda okullarda şiddet olaylarının hızla yaygınlaştığını görüyoruz. Televizyon programları, diziler, şiddet içerikli filmler ve benzeri gibi etkenler öğrencilerin ergenlik dönemindeki kimlik arayışlarıyla çakınca ortaya zaman zaman istemediğimiz sonuçlara neden oluyor.

Okulumuzda Taşımalı eğitim kapsamında köyden gelen öğrenciler ile ilçe merkezinde bulunan öğrenciler arasında sosyal, kültürel, ekonomik vb birtakım nedenler yüzünden zaman zaman çatışmalar yaşanmaktadır. Okulumuzda yaşanan bu çatışmaların çözümü için dünya genelinde birçok ülkede uygulanan “Akran Arabuluculuk Programı”nı uygulamak istiyoruz. Öncelikle ABD’de uygulanan programın denendiği okullarda okuldaki çatışmaların yüzde 60-80 0ranında azaldığı barışçıl bir okul kültürünün yerleştiği gözlenmiştir. Ülkemizde de son bir yıldan beri yapılan çeviriler ve hazırlanan birtakım paket programlarla Akran Arabuluculuk uygulanmaya başlamıştır. Okulumuzda yaşanan çatışmaların çözümü için Akran Arabuluculuk Programının uygulanması gerektiği inancındayız.

HEDEF GRUP(lar)
Projenin hedef grubu okulda okuyan 700 öğrenci, 30 personel, öğrencilerin velileri ve yakın çevredekilerdir.
GERÇEKLEŞTİRİLECEK TEMEL ETKİNLİKLER

  1. Öğretmenlere “Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk Eğitimi”nin verilmesi.
  2. Program Koordinasyon Ekibi’nin kurulması.
  3. Seçilen 20 öğrenciye “Akran Arabuluculuk Eğitimi”nin verilmesi.
  4. Okul bünyesinde bir Akran Arabulucu Merkezi’nin kurulması.
  5. sınıflarda akran arabuluculuk duyurularının yapılması ve oryantasyon eğitimlerinin verilmesi.
  6. Programın tanıtım kampanyasının hazırlanarak afiş, broşür, el ilanı vb çıktıların hazırlanarak dağıtılması.
  7. Okul öğretmeleri, öğrencileri, yöneticileri, okul-aile birliği temsilcileri, veliler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldiği Akran Arabuluculuk Tanıtım ve Yaygınlaştırma Toplantısı.

BARIŞÇIL BİR OKUL KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINDA YENİ İMKÂNLAR: “AKRAN ARABULUCULUK”
Son yıllarda televizyon programlarında şiddet içerikli yayınların hızla artmasıyla birlikte şiddetin gölgesinde kalan okullarımız ile ilgili medyada her gün yeni bir haberle karşılaşıyoruz. Televizyon dizilerindeki kült imajlar üzerinden kendini üreten bir gençliğin şiddete bulanmış ergen yaşamları gün geçtikçe kararıyor. Okullarda öğrenciler arasında yaşanan çatışma oranlarının son yıllardaki ciddi artışı, çatışma çözümüne yönelik arayışları da beraberinde getirdi. Yapılan çeşitli araştırmalar, okullarda yaşanan şiddet ve çatışma durumlarının temel sebeplerinden birisinin iletişimsizlik olduğunu ortaya koyuyor. İfade alanları daralan ve kendilerini uygun toplumsallıklarda üretemeyen gençler tepkilerini şiddete başvurarak dile getiriyor.

Okullarda yaşanan şiddet olaylarının artmasıyla beraber yoğunlaşan çözüm önerileri eğitim uzmanlarını da farklı arayışlara itti. İşte geçen hafta İmge Yayınlarından çıkan “Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk” kitabı da bu arayışların en önemli ürünlerinden birisi. Fred Schrumpf, Donna K. Crawford ve Rıchard J. Bodıne’nin yazdığı kitap F. Gül Akbalık ve B. Dilek Karaduman tarafından çevrilmiş. Kitapta Akran Arabuluculuk ile ilgili kavramsal çerçeve ve temel açıklamalar, çatışmanın doğası ve çözme ilkeleri, arabuluculuk programının organizasyonu ve uygulanması ile ilgili geniş ve açıklayıcı bilgiler bulunmakta. Yaklaşık 20 yıldan beridir üzerinde çalışılan programın bu süreçte elde ettiği bütün kazanımların yansıtıldığı kitapta, programın uygulanması için gerekli her türlü plan, program, form ve matbu evrak yer almaktadır. Öğrencilerden seçilecek olan akran arabulucuların temel ve ileri eğitimleri için de yapılması gereken çalışmalar yine kitapta ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ayrıca akran eğitimlerinin uygulanması için gerekli “Öğrenci Elkitabı” da ilerleyen günlerde yine aynı yayınevi tarafından basılacaktır.

İlk defa ABD’de Urbana Illinois Ortaokulu’nda uygulanan akran arabuluculuk programı, günümüzde Amerika, Kanada ve Avustralya’daki çoğu okulda uygulanmaktadır. Gençlik döneminde okullarda yaşanan çatışmaların artması birçok okulu bu programı uygulamaya itmektedir. Kitapta akran arabuluculuk tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, tarafların sorunu çözmek için birlikte çalıştığı bir iletişim süreci olarak tanımlanmaktadır. Okulda öğrenciler arasında yaşanan çatışmaları yine öğrenciler arasından seçilen akranları aracılığıyla çözmeye dayanan akran arabuluculuk programı uygulandığı okullarda çok etkili sonuçlar doğurmuştur. New York şehrindeki altı lisede uygulanan akran arabuluculuk programı ile ilk yılsonunda kavgalarda %46, %45, %70, %60 ve %65 oranlarında azalma görülmüştür. Ayrıca yine Barış Eğitim Vakfı’nın Florida’da devlet okullarında başlattığı çatışma çözme ve akran arabuluculuk programının uygulanması sonrasında, arabuluculuk yapılan çatışmaların %86,2’si çözülmüştür.

Programın etkili bir şekilde uygulanabilmesi ve verimli sonuçlar doğurmasının en temel etkeni öğrencilerdir. Kendi akranlarıyla daha kolay ilişki geliştirebilen öğrenciler, akranlarının çatışmalardaki bakış açılarını, tutumlarını göz ününe alarak bu yaş düzeyine uygun bir süreç şekline getirebilmektedirler. Akran arabuluculuk programının en önemli mesajı okulun farklılıkların konuşulabildiği bir yer olduğu ve kişinin hakkını almak için kavga etmesine gerek olmadığıdır.

Son olarak okullarımızda hızla tırmanan şiddet olaylarının çözülmesi ve iletişime dayalı bir çatışma çözümü için önemli bir rehber kitap niteliği taşıyan bu eserin okullarımızdaki rehberlik servisleri için çok önemli imkânlar taşıdığını söyleyebiliriz. Bireyin kendisini ifade etmesine fırsat veren arabuluculuk süreci, gençlerin benlik kavramlarını güçlendirmekte ve kendi özdenetim mekanizmalarını geliştirmektedir. Sorumluluk duygularını güçlendiren akran arabuluculuk iletişim sürecini kesintiye uğratan şiddet tepkilerini ortadan kaldırarak diyaloga dayalı barışçıl bir okul kültürü geliştirmektedir. Barışçıl bir okul kültürünün geliştirilmesinde önleyici bir temel program niteliği taşıyan akran arabuluculuğun okullarımızda da yaygınlaştırılması ve özellikle Milli Eğitim’in bu programa yönelik pilot uygulamaları destekleyerek ortaya çıkacak olumlu sonuçları yaygınlaştırması gerekmektedir.

Adnan ÇELİK
Merkez İlköğretim Okulu
Kulp/Diyarbakır
E-mail: adnan233@mynet.com
Tel: (0505) 80784 34

02-03-2018

Akran arabuluculuğu, aynı yaşlarda / mekanlarda olan / benzeri sorunları paylaşan çocukların, birbirleriyle uyuşmazlıklarının çözümüne yardımcı oldukları bir program, bir süreçtir.

Okullarda öğrenciler arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözümünde “akran arabuluculuk programı” oldukça etkili bir eğitim programdır.

Arabulucu öğrencilerin seçiminde temel ölçüt, öğrenci görüşleri olmuştur. Öğretmenlerin beğendiği, sevdiği, takdir ettiği ve önemsediği öğrenciler çoğu zaman öğrencilerin çoğunluğu tarafından da aynı şekilde kabul edilmeyebilirler. Anlaşmazlıklar çok kişisel deneyimlerdir ve öğrencilerin özel yaşantılarını içerirler. Bu nedenle, öğrenciler güvenmedikleri, kabul etmedikleri, benimsemedikleri ve kendilerinden saymadıkları öğrencilere sorunlarını anlatmazlar, mahremlerini, duygularını ve özellerini açmazlar. Anlaşmazlık yaşayan öğrencilerin, kendiliğinden akran arabuluculara başvurarak, sorunlarının çözümlerini bu modelde aramaları bekleniyorsa, arabulucu öğrencilerin belirlenmesi için akran görüşlerine başvurulmuştur. Akranlar tarafından belirlenen sınıf arabulucularına 8 saatlik “Akran Arabuluculuğu” eğitimi verilmiştir.

  Arabulucu öğrencilerin seçimi anketi
“Herhangi bir sınıf arkadaşınızla, aranızda yaşadığınız bir anlaşmazlığı, kavgayı ya da çekişmeyi yapıcı ve barışçıl olarak yönetmek için yardım almak istediğin ve güvendiğin 2  sınıf arkadaşın kimdir?” 1: …………………………………………………………………………………………. 2: ………………………………………………………………………………………….  
Öğrencilerin yazmış oldukları “2″ öğrenci isimlerinin frekansı, sınıfta öğrencilerin gözüönünde alınarak, en çok tercih edilen öğrenciler, kabul ettikleri ve gönüllü oldukları takdirde “sınıf arabulucusu” olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu öğrencilere “anlaşmazlık çözümü, akran arabuluculuk eğitim programı” kullanılarak eğitim verilmelidir.

Arabulucuların belirlenmesi sürecinde, öğrencilerin kültürel çeşitlilikleri,  cinsiyetleri, fiziki yapıları ve sosyo-ekonomik düzeyleri göz önüne alınmalıdır.

Dolayısıyla, her bir öğrencinin sorunlarını taşıyabileceği niteliklerde arabulucu öğrenci çeşitliliği sağlanmalıdır

Arabuluculuk yapan öğrenciler açısından, akran

arabuluculuğun faydalarına ilişkin olarak şunlar sayılabilir:

§  Arabulucu öğrenci liderlik becerilerini geliştirecektir.

§  Arabulucu öğrenci yaşamının her noktasına taşıyacağı iletişim, konuşma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirecektir.

§  Arabulucu öğrenci öz denetimini, öz yönetimini, öz saygısını ve öz güvenini geliştirecektir.

§  Arabulucu öğrencinin arkadaşları arasındaki önemi ve etkisi artacaktır.

§  Arabuluculuk, öğrencileri sorunlarını yapıcı çözme konusunda adanmışlıklarını arttıracaktır.

§  Arabulucu öğrenci, yaşamının ve kariyerinin her noktasına taşıyacağı müzakere, diyalog ve sorun çözme becerilerini geliştirecek ve ilerletecektir.

§  Öğrenciler kendi anlaşmazlıklarını çözmede daha fazla sorumluluk alacaklardır.

§  Arabuluculuk süreci, öğrencilere duygularını paylaşma, diğer öğrencileri anlama, empati ve gereksinimlerini olumlu yöntemlerle karşılama yollarını kazandırır.

§  Öğretmenler, öğrenciler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve istenmeyen davranışları yönetmek için daha az zaman ve enerji harcayacaklardır.

§  Tükenmişlikleri azalacaktır.

§  Akran arabuluculuğu güce dayalı otoriter, cezalandırıcı disiplin yaklaşımını azaltacak, onarıcı olanı arttıracaktır.

§  Akran arabuluculuğu öğrenciler ve öğretmenler arasında yaşanan tansiyonu düşürecektir.

§  Akran arabuluculuğu öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasındaki ilişkilerin daha olumlu ve yapıcı geçmesine neden olacağı için okul iklimini olumlu yönde etkileyecektir.

§  Öğretmenlerin, öğretime öğrencilerin de öğrenmeye ayırdıkları zamanı arttıracaktır.

§  Okulda öğrenciler, kişiler arası çatışmaları daha pozitif ve yapıcı olarak yorumlayacaklardır, dolayısıyla da çatışmaların daha işbirlikli yönetimine yöneleceklerdir.

§  Okul disiplin sorunlarının öğretmenler ve okul yöneticileri üzerinde oluşturduğu baskı azalacaktır; disiplin sorunları ve bu sorunlara ayrılan zaman azalacaktır.

§  Çatışma çözümü ve akran arabuluculuk eğitimi, sınıf ve okul atmosferini geliştirecektir.

§  Okulda tansiyon düşecektir.

Bu süreçte

· Öğrenciler arası anlaşmazlık nasıl başladı?

· öğrenciler arasındaki anlaşmazlık nasıl bir yönelim gösterdi?

· süreçte neler yaşandı?

kim kime ne yaptı?

söylentiler ve dedikodular süreci nasıl etkiledi?

nasıl kavgaya ya da şiddete ulaştı?

tüm bu soruların bilgisine en detaylı şekilde sahip olan yegane kişi, yine öğrencilerin sınıf arkadaşlarıdır. Tüm bu gerekçeler nedeniyle akran arabulucular, sınıf arkadaşlarının tercihleri ve seçimleri yoluyla belirlenmelidir. Öğrenciler arası anlaşmazlıklar, böylece akran görüşleriyle belirlenecek arabulucu öğrencilerin kolaylaştırıcılığında, öğrencilerin birbirleriyle yapıcı ve barışçıl diyalog kurarak yönetebilecekleri ve diyalog becerilerini geliştirecekleri birer fırsat ve araç haline gelecektir.

Bu yolla öğrenciler, yetişkin yaşamında karşılaşacakları daha ciddi anlaşmazlıklara karşı, okul yaşamında her gün yaşanan basit anlaşmazlıklar üzerinden müzakere, diyalog, empati, dinleme, kendini  ifade etme, duygularını ifade etme, öfke yönetimi, sorun çözme, barıştırma, arabuluculuk vb. beceriler geliştirilerek, aşılanmış olacaklardır.

Tutumların, alışkanlıkların ve huyların değişimi uzun süre alır. Öğrenciler anlaşmazlıklarını yıkıcı ve saldırgan çözüm yollarını kullanarak yönetmeyi uzun sürede öğrenirler ve alışkanlık haline getirirler. Onlar için yegane ve bildikleri en güvenli yol sıklıkla yıkıcı ve saldırgan anlaşmazlık çözüm yollarıdır. Bu yolların yapıcı/barışçıl anlaşmazlık çözüm yolları ile değişmesi için oldukça uzun zaman ve deneyim gerekmektedir. Bu nedenle, kolay ve hızlı çözüm beklemek gerçekçi değildir. İnsanlar bilişsel öğrenmelerini hızlı bir biçimde gerçekleştirebilirler. Ancak, bunların davranışa dönüşmesi ve uygulanması oldukça zaman alır.

Anlaşmazlık çözümü, müzakere ve arabuluculuk gibi yapıcı/barışçıl anlaşmazlık çözüm yollarına ilişkin çalışmalar toplumsal barış, uzlaşı ve birlikte yaşama projelerinin bir parçası olarak görülüp, sabır ve sebatla sürdürülmesi gereken sosyal ve kültürel dönüşüm çalışmalarıdır

Öğretmenler ,öğrencileri arabulucuya gitme konusunda desteklemelidir. Öğrenciler arabuluculuğu ilk zamanlar kolaylıkla tercih etmeyebilir. Bu nedenle okullardaki öğretmenler, öğrencileri anlaşmazlıklarını arabulucuların kolaylaştırıcılığında yönetmeleri konusunda teşvik etmeli ve cesaretlendirmelidir. Eğitim programı akranlar arasındaki anlaşmazlıkları yapıcı-barışçıl çözümünü hedeflemektedir ancak eğitimleri veren arabulucu öğretmenler öğrencilerle yaşadıkları anlaşmazlıkları bir arabulucunun kolaylaştırıcılığında çözülebilmesine fırsat vermelidirler. Böylece öğrencilere model olmalıdırlar.

Akran Arabuluculuğu, arabulucu akran, barış yapıcı, öğrenci,projesi

AKRAN-ARABULUCULUĞU

Akran arabuluculuğu, aynı yaşlarda / mekanlarda olan / benzeri sorunları paylaşan çocukların, birbirleriyle uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı oldukları bir program, bir süreçtir.

Bazen iki kişi çatışma yaşarken, çatışmayı çözmeye yardımcı olmak için üçüncü bir kişiye ihtiyaç duyulur. işte bu kişiye arabulucu denir. Peki, bir çatışmada arabulucu neden önemlidir? (Yanıtları alın, gerekirse ekleme yapın):

·         Arabulucu olmadan sorun daha da kötüye gidebilir.

·         İki taraf da çok öfkeliyse birbirlerine fiziksel ve duygusal olarak zarar verebilirler.

·         İki taraf da soruna dâhil olduğu için objektif olamazlar.

·         Çözüm yolunu göremeyebilirler.

iyi bir arabulucunun hangi becerilere sahip olması gerekir sizce?

·         Aktif dinleme,

·         Empati,

·         Uygun yerde uygun soruları sorma becerisi,

·         Problem çözme

ARABULUCULUĞUN TEMEL ADIMLARI

1. ADIM: TARAFLARI İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİN

·         Öncelikle tarafların çözüm bulmak için orada bulunduklarından emin olun. Her iki tarafın da çözüm bulma konusunda anlaşmalarını sağlayın.

·         Her iki tarafı da sakin olmaya çağırın.

2. ADIM: KURALLARI BELİRLEMEK

·         Karşılıklı suçlamalara girmeyeceğiz.

·         Birbirimizin Görüşlerine saygılı olacağız.

·         Birbirimizin sözünü kesmeyeceğiz.

·         Sesimizi yükseltmeyeceğiz.

·         Dürüst olacağız.

·         Her iki taraf için de kabul edilebilir, adil bir çözüm bulacağız.

3. ADIM: KAZAN-KAZAN ÇÖZÜMÜ İÇİN YOL GÖSTERMEK

·         Her iki taraf da soruna ilişkin duygularını ve bakış açısını dile getirir.

·         Her iki taraf da birbirini doğru anlayıp anlamadığını kontrol eder.

·         Her iki taraf da sorunun ortaya çıkmasındaki rollerinin ne olduğunu söyler. Beraberce kazan-kazan çözümü bulmak için fikir üretirler ve her iki tarafı da memnun eden bir çözümde uzlaşırlar.

·         Birbirlerini takdir ederler, gerekirse özür dilerler. Önemli not: Bir arabulucu olarak sadece dinleyin, asla çözüm üretmeyin. Çözümü kendilerinin bulması çok önemlidir.

·         AKRAN-ARABULUCULUĞU FORMU

·         Merhaba,

·         Benim adım …………….. Aranızdaki sorunu çözmenizde size arabuluculuk yapacağım.

·         Arabuluculuk, iki ya da daha fazla kişinin aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için üçüncü bir kişiden destek aldıkları bir sorun çözme yoludur. Arabulucunun rolü, tarafların her ikisini de dinlemek ve “müzakere” sürecini kolaylaştırmaktır. Arabuluculuk sürecinde sorunun çözümünü sizler bulacaksınız. Ben sadece iletişimi kolaylaştıracağım.

·         Şimdi arabuluculuk sürecinde uyacağımız kuralları belirleyelim. (Arabuluculuk sürecini kolaylaştırmak için, aşağıdaki kurallar taraflara tek tek yöneltilir ve onay alınır).

·         · Birbirinize ad takarak hitap etmeyeceksiniz.

·         · Konuşanın sözünü kesmeyeceksiniz, herkes sırasını bekleyecek.

·         · Birbirinize karşı aşağılayıcı, küçük düşürücü sözler kullanmayacaksınız.

·         · Olabildiğince dürüst ve samimi olacaksınız.

·         · Ulaşılan anlaşmanın gereklerini yerine getireceksiniz.

·         · Arabuluculuk sürecinde söylenen her şey gizli kalacaktır. Buna karşın anlaştığınızı ve barıştığınızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

·         Arabuluculuk Sürecinin İşleyişi

·         1) Arabulucu, çatışan taraflardan yaşadıkları olayı nedenleriyle birlikte anlatmalarını ister.

·         a) Ne oldu? Aranızda ne geçtiğini nedenleriyle anlatır mısınız?

·         b) Senin söylediklerinden anladığım şudur:………………… Seni doğru anlamış mıyım?

·          

·         2) Arabulucu, taraflardan yaşanılan olayda neler hissettiklerini nedenleriyle birlikte anlatmalarını ister.

·         a) Bu olay sana hangi duyguları yaşattı? Bu duygularının nedenleri nelerdir?

·         b) Senin söylediklerinden anladığım şudur:………………… Seni doğru anlamış mıyım?

·          

·         3) Arabulucu, anlaşmazlığın taraflarının birbirlerinin söylediklerinden anladıklarını belirtmelerine yardımcıolur.

·         a) Arkadaşının söylemiş olduklarından, anladığını kendisine söyler misin?

·         b) Arkadaşın seni doğru anlamış mı?

·          

·         4) Arabulucu, çatışan taraflardan sorunla ilgili isteklerini nedenleriyle birlikte anlatmalarını ister.

·         a) Aranızdaki sorunla ilgili olarak ne istiyorsun nedenleriyle birlikte söyler misin?

·         b) Senin söylediklerinden anladığım şudur:………………… Seni doğru anlamış mıyım?

·          

·         5) Çözüm seçeneklerinin üretilmesi. Kazan-kazan ile sonuçlanması.

·         v Ortak sorununuzun yapıcı ve barışçıl bir şekilde ve kazan-kazan ile sonuçlanması için

·         çözüm seçenekleriniz nelerdir? (En az 2 çözüm seçeneği üretmeye çalışın.)

·          

·         6) Arabulucu, tarafların yapıcı ve barışçıl bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olur.

·         a) Sizce ortak sorununuzun yapıcı ve barışçıl çözümü için en uygun seçenek hangisi?

·         b) Uygun bulduğunuz seçenek her ikinizin de isteğine ulaşmanızı sağlayacak mı?

·         7) Arabuluculuk formu, arabulucu ve anlaşmazlığın tarafları tarafından imzalanarak anlaşma resmileştirilir.

icerikler/akran-arabuluculugu-projesi_4580978.html

Okulumuz Rehberlik Servisi projesi “Akran Arabuluculuğu” ikinci dönem itibariyle başlamıştır. Her sınıftan anket ile iki arabulucu öğrenci seçilmiştir.

Rehber öğretmenler; tüm seçilen öğrencilere  “Akran Arabuluculuğu “temel eğitimi verdiler.Eğitimi tamamlayarak göreve hak kazanan arabulucu öğrenciler, sınıf arkadaşlarının iletişim sorunlarına okul rehber öğretmenleri danışmanlığında rehberlik  yapacaklardır. Öğrencilerimizin iletişim becerilerini artıracağını düşündüğümüz projemizin öğrencilerimiz için hayırlı olması dileklerimizle…  

Hacı Ali Saruhan Ortaokulu

Arabuluculuk eğitimlerine katılan öğrencilere Ara Bulucu Belgesi (Barış Yapıcı Öğrenci Sertifikası) verilir.

Eğitim içeriği;

▹Akran Arabuluculuğunun Önemi ve Gerekçesi Akran Grubunun Öğrenci Davranışları Üzerine Etkisi Çatışma:

▹Çatışmanın Anlaşılması

▹Çatışmanın Kaynakları

▹Çatışmaya Gösterilen Tepkiler

▹Çatışma Çözmenin İlkeleri

▹Problem Çözme Becerileri

Barışı Ve Barışmayı Anlama Şiddet ve Şiddetin Türleri Öfke Kontrolü Güvenli Okulun Kriterleri; Güvenli Okul Yaratmada Öğretmen, Öğrenci, Aile ve Toplumun Rolü Akran Arabuluculuğu İle Etkili İletişim ve Olumlu Tutumlar:

▹İletişim Tuzakları

▹İletişim Engelleri

▹Örneklerle Etkili Dinleme Çalışmaları

▹Örneklerle Sen Dili Ben Dili Çalışmaları

Akran Arabuluculuğu Sürecinde Kullanılacak İletişim Becerileri ve Olumlu Tutum Geliştirme Akran Arabulucunun Nitelikleri ve Rolü Akran Arabuluculuğu Oturumunun Altı Aşamasının Anlatılması ve Örnek Senaryolarla Aşamaların Çalışılması:

▹Arabuluculuk İçin Anlaşma

▹Bakış Açılarını Anlama

▹Ortak Çıkarlara Odaklanma

▹Kazan / Kazan Seçeneği Üretme

▹Seçenekleri Değerlendirme

Anlaşma Yapma Çatışma Ve Problem Çözme Konularında Örnek Senaryo Çalışmaları

▹Grupların Senaryolar Üzerinde Çalışmaları

▹Her Bir Basamağın Farklı Gruplarca Sunulması

▹Sunumların Değerlendirilmesi Ve Eksikliklerin Giderilmesi

Sürecin İşleyişi Ve Süreçte Karşılaşılabilecek

Sorunlar ve Riskler Ölçme ve Değerlendirme (Sınav)

muglaarge.meb

kisiselbasari.com/Akran-Arabuluculuğu.ppt