MEB soru dağılım tablosuna uygun deneme sınavı 2024

1. Aşağıda verilen masal/fabl yazma aşamalarının yanına yapılış sırasını ve boş bırakılan son aşamayı yazınız.

Metni Düzeltme ve Geliştirme
Hazırlık 
Taslak Metin Oluşturma 
Planlama 
? ……………………………….. 

2. Aşağıdaki hikayede hangi anlatım biçimi (anlatım türü) kullanılmıştır?

çiçekli elbise
“hadi sağlıcakla kalın, ben, bizimki göçtükten sonra öbür âleme, böyle çiçekli esvaplar giymiyorum” dedi eşikten adımını atarken ihtiyarlara mahsus, sakınmalı sallanmalı bir yürüyüşle kaybolurken gözden:
– yeni mi öldü kocası?
– yok abla, yirmi sene oluyor. şunu beğendin mi?
– ay şekerim, geç bunu! vatkalı elbise mi kaldı?”

mehmet raşit küçükkürtül www.edebifikir.com

*Hikayede kocası ölen kadının ruh halini anlatınız.

*Diğer iki kadının ruh halini anlatınız.

  3. Aşağıdaki metnin üslup özelliklerini yazınız.

“İnsanı, insana anlatmak, başlıca kaygısıdır sanatın. Çağlar boyunca; sözle olsun, renkle, ezgiyle olsun, tüm sanat ürünleriyle insanın iç ve dış evreni yansıtılmak istenmiştir. Duygular, tutkular, düşler, düşünceler değişik biçimler içinde ele alınmış, işlenmiştir. işleyiş, ele alış biçimleri sanatçıdan sanatçıya, çağdan çağa değişse de amaç aynı kalmıştır: “insanı, insana anlatmak…” Bir bakıma sanatın işlevindeki soyluluk da bu amaçtan doğar.
Yaşamın tatlanması, çirkinliklerden arınması, insanın insanı anlamasına bağlı değil midir? Mutsuzluklar; uyumsuzluklar hep insanın insanı anlamamasından kaynaklanmaz mı?”

4. Dinleme tekniklerinin isimlerini yazıp birini açıklayınız.

5. Masal ile fablın farklılıklarını yazınız.

6.  “– Ne alayım sana? Kız da:– Esvap, altın, bilezik, demiş. Diğer kıza sormuş:– Sana ne alayım? O da:– Sabır taşıyla, sabır bıçağı al. Eğer almazsan yoluna boz duman çöke, demiş. Oğlan, elekçi kızın istediklerini almış. Sabır taşıyla sabır bıçağını almayı unutmuş. Yoluna boz duman çökmüş, tekrar dönüp almış. Kıza sabır taşıyla sabır bıçağını vermiş. Kız, sabır taşıyla sabır bıçağını alıp içeri gitmiş, ağlamış.Kendi kendine söyleniyormuş: …”

Bu metinde geçen “esvap” ve “söylenmek” kelimelerinin anlamlarını yazınız.
esvap:
söylenmek

7.  Aşağıdaki koyu yazılı kelimelerin türünü ve çeşidini yazınız.

Bırakın tüm işleri kendi yapsın. ……….
Gök kubbeyi titreten ezanımız var bizim. ……..…

Ahmet Beyler buraya on yıl önce taşınmış.       …..….. 
Âlemlerin sahibi Allah’ımız var bizim.      …..….

8.       Harname’de anlatılan hikâyeye göre sahibinin elinde çileli bir hayat süren eşek bir günlüğüne serbest bırakılır. Dolaşırken besili öküzleri görür. Yalnızca otlamakta olan ve son derece gösterişli boynuzlara sahip bu hayvanlara özenir. Aynı zamanda bu durumu adaletsizlik olarak niteler. Konu ile ilgili fikrini sorduğu Pir Eşek öküzlerin üstün bir iş olan buğday ekip biçme işiyle görevlendirildiklerini, bu yüzden ayrıcalıklı muamele gördüklerini söyler. Bundan sonra ben de buğday işiyle uğraşacağım deyip gördüğü ilk tarlaya dalar ve orayı alt üst eder. Bu durumu gören tarla sahibi de eşeği bir güzel döver. Ardından elindeki bıçakla kulağını ve kuyruğunu keser.

Bu metindeki çatışmayı yazınız.

9. Tanımı verilen noktalama işaretleri hangileridir? 
Kısaltmalardan sonra kullanılır. 
Bir sözcükten sonra yapılacak açıklamalardan önce kullanılır. 
Bitmemiş cümlelerin sonuna konur. 
Konuşmaların başında kullanılır. 
Sıralanan eş görevli sözcükleri  ayırmada kullanılır: 

10. Kahramanları sincap, kedi ve serçe olan yardımlaşma konulu bir fabl yazınız.

Başöğretmen Efkan DOĞAN