9. sınıf turk-dili-ve-edebiyati-yazili-sinav-calisma-sorulari

9. sınıf turk-dili-ve-edebiyati-yazili-sinav-calisma-sorulari

2023-2024 ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 9. SINIF  

1. DÖNEM 1. SINAV

  1. “Güzel” kavramından ne anladığınızı en az beş cümleden oluşan bir paragraf yazarak cevaplayınız. Yazdığınız paragrafın yazım ve noktalama kurallarına uygunluğu, değerlendirmeye dâhil edilecektir. Her hata -2 puandır. (20 P)

 

  1. “Sanırım ki Zehracık, düştüğü şu kiraz ağacının altında gömülüdür. Kiraz mevsimi geldi mi belki bir kaza olur, başka anacıkların yüreği yanar diye karı-koca bekçilik ederiz. Ağaçlara kimseyi yanaştırmayız. Bu kirazlardan bir tanesini yemek istemeyiz. Zehracık, onlardan bir taneciği için ağlayıp ölmüştü. Kirazlar olduğu vakit onları arabalara doldurur, mezarlığa götürürüz. Zehracığın ruhu için onları para ile kiraz alamayan fukara çocuklarına sepet sepet üleştiririz.”

Aşağıdaki isim türlerine parçada geçen birer örnek yazınız. (20 P)

Tekil : ………………………………………..…         Çoğul : …………………………………………………

Cins : ……………………………………………         Özel : …………………………………………………

Somut: …………………………………………        Soyut : …………………………………………………

 

  1. Aşağıda verilen tanımların hangi kavramlara ait olduğunu verilen boşluklara yazınız. (10 P)

Bir dilin bir ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimidir. …………………………….

Bir dilin, yazılı kaynaklarla izlenemeyen tarihî gelişimi içinde ayrılmış kollarıdır. ……………………………

 

  1. Aşağıdaki dizede kullanılan benzetme (teşbih) sanatının tüm ögelerini dize üzerinde gösteriniz. (20 P)

Ah bu türküler, köy türküleri
Ana sütü gibi candan
Ana sütü gibi temiz.

  1. Olay hikâyesinin yapı, dil ve anlatım özelliklerini dikkate alarak arka sayfaya “saygı” temalı bir hikâye yazınız. Yazdığınız paragrafın yazım ve noktalama kurallarına uygunluğu, değerlendirmeye dâhil edilecektir. Her hata -2 puandır. (30 P)
Türk Dili ve Edebiyatı Dinleme Sınavı
9. Sınıf Dinleme Sınavı 1. Dönem 1. S.

Efkan DOĞAN  >>> 


 

9. Sınıf Konuşma Sınavı 1. Dönem 1. S.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav

1. Kahraman (Ben) Bakış Açısı: Olaylar, hikâye kahramanlarından birinin ağzıyla anlatılır. Bu bakış açısında anlatıcı birinci kişidir.
Siz de kahraman bakış açısına örnek olabilecek bir cümle yazınız.(5 P)

2. “Herhangi bir ülke sınırları içerisinde şehirden şehire kasabadan kasabaya değişebilen söyleyiş farklılıkları ağızdır.”
Kayseri ağzına örnek olacak bir cümle yazınız.(5 P)

Sözümüz birlik bizim, özümüz dirlik bizim
Rahle önünde ancak huzurlu benim dizim
3. Yukarıdaki şiirde bulunan isimleri türlerine göre gruplandırarak aşağıdaki tabloda ilgili bölümlere yazınız. (15 puan)
Cins isim: (3 puan)
Somut isim : (4 puan)
İsim tamlaması ve çeşidi: (4 puan)
İsim tamlaması ve çeşidi: (4 puan)

4. Aşağıdaki imla-noktalama yanlışları olan cümlenin doğrusunu yazınız.(10 P)
sen benim, dünyama ay gibi doğdun, Güneş gibi parladın?

5. Virgül işaretinin farklı görevlerde kullanıldığı üç cümle yazınız.(10 P)

6. Durum Hikâyesi: Olaylardan çok, günlük yaşamın bir kesitini ele alıp anlatan hikâye türüdür. Durum hikayesinin diğer özelliklerini yazınız.(10 P)

7. Okul logomuzu hiç görmemiş biri için betimleyiniz. (10 P)

8. Metinler tablosundaki noktalı alanları tamamlayınız.(10 P)

edebi metinler tablosu

9. Aşağıda serim bölümü verilen hikayenin devamını sayfanın arkasına yazınız.(25 P)
Sakızgülü Sokak
Sakızgülü Sokağı’nın başladığı yerde üç bitirim, kafa kafaya vermiş, ellerindeki mendilleri bir köşeye bırakıp haytalık için uygun bir zaman arıyordu. Bahariye’ye doğru çıkarken gördüm onları. Niye bilmiyorum ama içimden tok sesli bir adam bana sesleniyordu: “Git şu çocukların yanına. Dertleri varsa dinle. Yoksa dertlenmemeleri için onlara masal anlat.” İçimdeki tok sesin sahibi, beni yaka paça çekiştirip çocukların önüne kadar getirmişti. Bendeki de çocukluk ya hemen “Hadi çocuklar gelin size masal anlatayım da dinleyin” dedim. Meğer onlar “Boş lafa karnı tok olanlardanmış” İçlerinden biri “Ne masalı? Bizim masallık neyimizi gördün?” demesin mi? Dedi bile. Üstüne üstlük bir diğeri beni kafa kola almak için hazır olda duruyordu. Anladım durumu.
Efkan DOĞAN

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 3. Sınav Soruları