10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem Yazılı Hazırlık Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem Yazılı Hazırlık Soruları

Sınıf:10/ . . . No: Ad Soyad:
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı Soruları
1.Aşağıda verilen metinlerin türlerini ve anlatım biçimlerini yazınız.10p
A-Metni
Bugün Türk halkı yine bir felaketle karşı karşıya kaldı. Seçim çalışmaları için yollarda olan BBP başkanı Muhsin YAZICIOĞLU’nun da içerisinde bulunduğu bildirilen bir helikopter, Maraş yakınlarında düştü. Bu durum, 112’yi arayan İHA muhabiri İsmail GÜNEŞ’in konuşmaları aracılığıyla televizyon kanallarında defalarca duyuruldu. Aradan saatler geçmesine rağmen yetkililer, helikoptere ulaşmada güçlük çektiklerini ve hava şartlarının olumsuz etkilerini ifade ettiler.

Türü:3p                 Türü:3p
Anlatım biçimi: 2p       Anlatım biçimi: 2p

B-Metni

Bu beldede bir cami ve medrese ile birçok hamam, gayet tertipli ve geniş çarşılar vardır. Şehrin etrafı, yukarıda zikrettiğimiz mahalleleri de ihtiva eden büyük bir surla kuşatılmıştır. Buranın bağ ve bahçeleri çoktur. Meyveleri ise pek nefistir. Özellikle ‘’kamereddin’’ denilen bir kayısısı vardır ki pek lezzetli olduğu gibi çekirdeği de tatlıdır. Bu meyve kurutulduktan sonra çok makbul sayıldığı için Şam ve Mısır gibi memleketlere gönderilir. Şehrin, yazın en sıcak günlerinde bile buz gibi soğuk, lezzetli su kaynakları vardır.
Türü:3p                 Türü:3p
Anlatım biçimi: 2p       Anlatım biçimi: 2p

2. Aşağıda verilen kelimeleri açıklayınız. 5p
Suflör:
Doğaçlama:
Menkıbe:
Tahkiye:
Yeğ tutmak (yeğlemek):

3.Noktalama işaretlerinin metindeki görevini ve kısaltmanın açılımını yazınız. 10p

4. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.10p

Geleneksel Türk tiyatrosunun ürünleri arasında Karagöz …………….., ……………………ve köy seyirlik oyunları yer alır. Karagöz, bir ……………………’dur. Türk halk geleneğinin önemli ürünlerindendir.Orta oyununda baş karakterler …………………….ve …………………….. ‘dır. Hem Karagöz hem de Orta oyununda bazı karakterler ortaktır. Kadın tiplemesi olan ………………….buna en iyi örnektir.
Haber yazılarında gereğinden fazla abartma-şişirme durumuna…………………. haberin daha çarpıcı halde sunulması ……………………….. yapılan bir haberin yanlış olduğunu iddia etme,yalanlama yerine …………………….kavramı karşılık gelmektedir.

5. Okulumuzda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı haberini 5N1K kuralına uygun şekilde yazınız.
Ne-Ne Zaman-Niçin-Nasıl-Nerede-Kim10p

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfat tamlamasını ve fiilimisiyi çizip çeşidini yazınız. 5p
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır

7. Aşağıda verilen eserlerin hangi yazara ait olduğunu ve türünün ne olduğunu yazınız ?5p
ESER TÜR
Seyahatname
Notre Dame’ın Kamburu
Şair Evlenmesi
Cimri
Cihânnüma

8. Geleneksel tiyatro ile modern tiyatroyu karşılaştırınız. 10p
Geleneksel Tiyatro          Modern Tiyatro

9. Aşağıdaki cümleyi yapısına, anlamına, yükleminin yerine ve türüne göre inceleyiniz. 10p
“Necip Fazıl, kalemini milleti için kullanmış usta bir şairdir.”
Yapısına göre :
Anlamına göre :
Yüklemin yerine göre :
Yüklemin türüne göre:

10. Gezdiğiniz bir yeri gezi yazısı türüne uygun olarak arka sayfaya tanıtınız. 25p


Efkan Doğan

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları Test

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 3. Sınav Soruları