İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınavı

10. Sınıf  Türk Dili ve Edebiyatı 1. Yarıyıl 1. Yazılı
S.1. Koşuk ve sagu türlerinde eser veren bir sanatçı Türk edebiyatının hangi döneminde yaşamıştır? (5 Puan)

S.2. Aşağıdaki şiirin nazım şekli nedir? Bu nazım şeklinin iki özelliğini yazınız.(10 Puan)

Ben bilmez idim belâ imiş aşk
Bir derdli mâcerâ imiş aşk

Derdin ki: belâ yolunda her dem
Aşk içre sana şerîk-i derdem

Saldın ben-i hasteyi bu hâle
Derde beni eyledin havale Şiirin nazım şekli :
Bu nazım şeklinin iki özelliği:

S.3. Mesnevilerin bazen binlerce beyit tutan uzun manzumeler şeklinde yazılabilmesinin iki nedenini açıklayınız. (5 Puan)

S.4. Aşağıdaki eserler Türk edebiyatının hangi dönemlerine aittir?(5 Puan)
Leyla vü Mecnun: …………………………….
Yüksek Ökçeler: ……………………………

S.5. Modern hikayecilik, Türk edebiyatında hangi dönemle başlamıştır? (5 Puan)

S.6. Aşağıdaki cümlelerde imlâ ve noktalama hataları vardır. Hataları daire içine alınız ve üzerine doğrusunu yazınız. (10 Puan)
Yahya Kemal söz sanatlarını bir çalgıya benzeterek ; “Önemli olan çalgı değil .çalgının nasıl kullanıldığıdır ?” der. Yalnış mı, bu görüş.
S.7. “Ahmet Yesevi (1093 ? – 1166), Horasan erenlerinin piridir.” ifadesinde kullanılan soru işaretinin görevini yazınız. (10 P)

S.8. Dede Korkut Hikayeleri’nin üç özelliğini yazınız.(5Puan)

türk-edebiyatının-dönemleri-şeması

S.10. Aşağıdaki cümlede geçen fiilimsilerin altını çizip çeşidini yazınız. (10 Puan)
Şiir okumayı severim, şiir okuyan öğrenciyi de. Hele bir de hissederek okursa.

S.11. Türklerin kullandığı alfabeleri yazınız. (5 Puan)
S.12.Modern hikaye ve roman (anlatma) ihtiyacını Tanzimat Dönemi edebiyatından önce hangi türler karşılıyordu? (5 Puan)

S.13. Aşağıda giriş bölümü verilen hikayeyi sayfanın arkasına tamamlayınız. (20 Puan)
Akıllar Rafta Sokağı
“Bugün çok güzel bir gün olacak. Hissediyorum. Rabbim, bugün bana yeni güzellikler sunacak.” Bu cümleleri yüksek sesle tekrar ederek okula doğru yürüyordum. Kulaklıklarımı taktım ama canım şarkı dinlemek istemiyordu. Sadece etraftakilerin, benim müzik dinlediğimi düşünmelerini istemiştim. Etraftakiler dediysem öyle pek kimse de yok sokakta. Bir delilik yapıp yan sokaktan yürüyeyim dedim ama buradaki herkes de bir delilik yapıp başka sokaktan yürümeye karar vermişler sanırım.…………………………….
Efkan DOĞAN

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.